Skoči na vsebino

 

Izjava o zasebnosti

Ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Zavedamo se, da je to velika odgovornost, zato posvečamo zaščiti vaših osebnih podatkov veliko pozornost ter vam obenem omogočamo nadzor nad njimi. V tem dokumentu (v nadaljevanju: izjava) je pojasnjeno, kako zbiramo, obdelujemo in objavljamo podatke uporabnikov.

S spletnim portalom BMWslo.com (v nadaljevanju: spletni portal) upravlja podjetje Bimmer d.o.o., Bilečanska 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravitelj portala).

Kontaktna oseba je Tomaž Koštial, e-poštni naslov info@bmwslo.com, telefon 059 301 408.

Podjetje Bimmer d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov sam ali s pomočjo pogodbenih obdelovalcev zbira, hrani in obdeluje osebne podatke uporabnikov portala BMWslo.com, pridobljene ob registraciji ali aktivnosti uporabnika, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.


1. Podatki, pravna podlaga za njihovo zbiranje, namen obdelave in čas hrambe

Registracija uporabnika

Spletni portal ponuja nekatere brezplačne storitve, kot je sodelovanje na forumu. Za aktivno uporabo teh storitev oz. sodelovanje je potrebna prostovoljna registracija.

V postopku registracije mora uporabnik vpisati naslednje podatke:

 • uporabniško ime (javno vidno vsem obiskovalcem spletnega portala)
 • e-poštni naslov (ni viden ostalim uporabnikom ali javno)
 • geslo (shranimo ga v šifrirani obliki in nam ni vidno, prav tako se nikjer ne prikazuje)
Upravitelj portala za uporabnike, ki uporabljajo storitev prijave s pomočjo tretjih oseb (Google, Facebook itd.), v povezavi z uporabniškim računom na spletnem portalu hrani enolični identifikator, posredovan s strani teh tretjih oseb. Poleg tega se v profil uporabnika vpišejo ime in priimek (ali naziv), kraja bivanja ter prikazne slike uporabnika s servisov teh tretjih oseb (npr. Facebook profila, če se registrira na spletni portal preko Facebook Connect).

Ti podatki so nujno potrebni za kreiranje uporabniškega računa, s katerim uporabnik dostopa do vsebin spletnega portala in sodeluje v debatah na forumu, objavlja slike ipd. To pomeni, da so nujni za zagotavljanje storitve.

Uporabnik lahko prek spletnega portala kadarkoli posodobi vpisani e-poštni naslov in geslo.

E-poštni naslov se uporablja za pošiljanje obvestil o novostih na portalu (nove objave, odgovori na zasebna sporočila) in za ponastavitev pozabljenega gesla.

Vsi podatki so vpisani v bazo podatkov in se hranijo ves čas obstoja uporabniškega računa uporabnika. Registrirani uporabnik se zaveda in strinja, da je uporabniško ime javno objavljeno na različnih mestih spletnega portala.


Podatki profila

Upravitelj portala poleg obveznih podatkov zbira tudi nekatere druge (neobvezne) podatke o registriranih uporabnikih:
 • lokacija (opisno, npr. mesto, podatek je viden javno ob objavah uporabnika in na profilu uporabnika, ki je viden registriranim uporabnikom)
 • avtomobil (opisno, npr. znamka ali tip, podatek je viden javno ob objavah uporabnika in na profilu uporabnika, ki je viden registriranim uporabnikom)
 • GSM številka (prikazana na profilu uporabnika, ki je viden samo registriranim uporabnikom)
 • spletna stran (prikazana na profilu uporabnika, ki je viden samo registriranim uporabnikom)
 • poklic (opisno, prikazan na profilu uporabnika, ki je viden samo registriranim uporabnikom))
 • o meni (opisno polje, kjer lahko uporabnik napiše več o sebi, je prikazano na profilu uporabnika, ki je viden samo registriranim uporabnikom)
 • rojstni datum (javno je viden samo podatek o starosti)
 • podpis uporabnika (doda se k objavam, npr. sporočila na forumu in je javno viden)
 • prikazna slika uporabnika (če je uporabnik ni določil, je prikazana tipska silhueta človeka, prikazna slika je vidn ob vseh objavah uporabnika)
 • nastavitve obveščanja
 • obvestila o dogodkih na forumu (novi komentarji, nove teme, nova zasebna sporočila ipd.)
 • strinjanje s prejemanjem promocijskih sporočil
Pri podatkih, ki bodo javno objavljeni, je uporabnik o tem tudi obveščen ob polju za vpis teh podatkov.

Osebne podatke, ki so označeni kot neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. To pomeni, da so zbrani na osnovi soglasja uporabnika in da se uporabnik zaveda, da so lahko javno vidni.

Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic. Namen zbiranja neobveznih podatkov je olajšati komuniciranje med uporabniki spletnega portala oz. iskanje sorodnih uporabnikov (npr. uporabnikov, ki vozijo podoben ali enak avto).

Uporabnik lahko podatke poljubno ureja prek svojega profila ali jih izbriše.

Podatki profila uporabnika so vpisani v bazo podatkov in se hranijo ves čas obstoja uporabniškega računa uporabnika.


Podatki, zbrani kot posledica aktivnosti uporabnika

Registrirani uporabniki s svojim delovanjem na spletnem portalu ustvarjajo in objavljajo podatke.

Podatki, ki se zbirajo oz. ustvarijo kot posledica aktivnosti registriranega uporabnika:
 • vsebina objav (teme, sporočila, komentarji, slike, priponke, zasebni pogovori, prijave moderatorjem ipd., podatki so javno vidni, če niso zasebne narave, npr. zasebni pogovori)
 • seznam vseh javnih objav (vidno na profilu uporabnika in s pomočjo iskalnika)
 • datum in čas posameznih objav (javno vidno ob posameznih objavah)
 • datum in čas urejanje posameznih objav (vidno ob posamezni objavi, pri določenih tipih objav je urejanje možno samo 5 minut po objavi)
 • število všečkov posameznih objav in kateri registrirani uporabniki so jih všečkali (javno vidno ob posameznih objavah)
 • seznam sporočil, katerim je posamezni registrirani uporabnik podelil všečke (javno vidno ob posameznih objavah in na profilu uporabnika)
 • seznam sporočil, za katere je posamezni registrirani uporabnik prejel všečke (javno vidno ob posameznih objavah in na profilu uporabnika)
 • uporabniško ime avtorja objave (registriranega uporabnika, podatek je viden ob vseh njegovih objavah)
 • status trenutne prisotnosti posameznega uporabnika (skrito, če je uporabnik prijavljen anonimno, sicer vidno na profilu uporabnika)
 • trenutna lokacija uporabnika na portalu (skrito, če je uporabnik prijavljen anonimno, sicer vidno na profilu uporabnika)
 • prikazna slika uporabnika (če je uporabnik ni določil, je prikazana tipska silhueta človeka, prikazana je ob vseh objavah uporabnika)
 • statistika
  • skupno število objav (teme, sporočila, komentarji, slike, priponke, zasebni pogovori, prijave moderatorjem ipd., podatek je viden ob vsaki objavi uporabnika in na profilu uporabnika)
  • skupno število prejetih všečkov (podatek je viden ob vsaki objavi in na profilu uporabnika)
  • število ogledov profila uporabnika (podatek je viden na profilu uporabnika)
  • datum in času registracije (podatek je viden na profilu uporabnika)
  • datum in čas zadnje aktivnosti (skrito, če je uporabnik prijavljen anonimno, sicer vidno na profilu uporabnika)
 • IP naslovi (niso vidni registriranim uporabnikom)
  • IP naslovi posameznih objav (podatek ni viden drugim uporabnikom)
  • IP naslov ob registraciji uporabnika (podatek ni viden drugim uporabnikom)
 • status prebranosti posameznih sporočil ali tem (podatek ni javno viden)
 • seznam prijateljev uporabnika (viden na profilu uporabnika, razen če ga uporabnik skrije s pomočjo nastavitev)
 • seznam ignoriranih uporabnikov (podatek ni javno viden)
 • skupina uporabnika (določena na podlagi števila objav uporabnika ali njegove vloge, npr. moderatorji, vidna je ob vsaki objavi uporabnika in na profilu uporabnika)
 • naziv uporabnika (prilagojen glede na skupino, ki ji pripada, lahko pa je nastavljen tudi po meri, podatek je viden ob vsaki objavi uporabnika in na profilu uporabnika)
Zbiranje in obdelava naštetih podatkov sta potrebna za zagotavljanje storitve oz. funkcionalnosti spletnega portala. IP naslovi se beležijo z namenom sledljivosti objav v primeru, da upravljavec strani s strani državnih organov prejme zahtevek po razkritju podatkov o posameznemu uporabnik.

Vsi podatki so vpisani v bazo podatkov in se hranijo ves čas obstoja uporabniškega računa uporabnika oz. čas obstoja entitete, na katero je vezan posamezni podatek (npr. do izbrisa objave).


Zasebna sporočila

Spletni portal omogoča pošiljanje zasebnih sporočil med uporabniki. Zasebni pogovori so vidni vsem udeležencem posameznega pogovora. Posamezniki lahko sodelujejo v zasebnih pogovorih z enim ali več drugimi uporabniki hkrati.

Prejemnik zasebnega sporočila lahko prijavi neprimerno vsebino zasebenega pogovora moderatorjem. V tem primeru bo vsebina prijavljenega zasebnega sporočila vidna tudi moderatorjem.

V kolikor posamezni sogovornik zasebnega pogovora izbriše zasebni pogovor, bo pogovor še vedno viden ostalim sogovornikom.


2. Zaščita podatkov

Če bo podjetje Bimmer d.o.o. vključeno v združitev, pripojitev ali prodajo premoženja, bomo še naprej zagotavljali zaupnost vaših osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden bodo osebni podatki preneseni ali bo začel zanje veljati drug pravilnik o zasebnosti.

Vaše osebne podatke ščitimo z močnimi varnostnimi funkcijami, ki omogočajo stalno zaščito vaših osebnih podatkov pred njihovim nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem. Če odkrijemo kaj tveganega, o čemer menimo, da bi morali biti obveščeni, vas bomo takoj obvestili.

Pri tem med drugim uporabljamo naslednje ukrepe:
 • šifriranje za ohranjanje zasebnosti podatkov med prenosom
 • postopke zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov, ki jih uporabljamo, vključno z ukrepi fizičnega varovanja, pregledujemo, da preprečimo nepooblaščen dostop do naših sistemov.
 • dostop do osebnih podatkov je omejen na zaposlene, pogodbene izvajalce in zastopnike, ki te podatke potrebujejo, da jih lahko obdelujejo.
3. Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar stori tako, da v meniju portala izbere stran Moje nastavitve in po spremembi klikne na gumb Shrani spremembe.

Uporabnik lahko od upravitelja portala z zahtevo, ki jo pošlje na kontaktni e-poštni naslov upravitelja portala, zahteva, da dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni, če gre za podatke, ki jih ne more spremeniti sam prek uporabniškega vmesnika spletnega portala (Moje nastavitve).

Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Uporabnik lahko zahteva, da mu upravitelj portala pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Upravitelj portala ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če upravitelj portala tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na kontaktni e-poštni naslov upravitelja portala zahteva, da upravitelj portala trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Upravitelj portala ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če upravitelj portala tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s Splošnimi pogoji spletnega portala preneha status registriranega uporabnika in vse s tem povezane pravice.

Upravitelj portala se zavezuje, da bo v 15 dneh preprečil uporabo osebnih podatkov za zahtevan namen, ter da bo o tem v nadaljnjih 5 dneh z e-sporočilom obvestila uporabnika.

Uporabnik lahko v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si


4. Končne določbe

Izjavo lahko spremenimo. Vaših pravic iz te izjave ne bomo okrnili brez vašega izrecnega soglasja.

Datum objave izjave je vedno naveden na dnu dokumenta. Če so spremembe večje, bomo prikazali vidnejše obvestilo (ob nekaterih večjih spremembah vam bomo poslali tudi obvestilo na vaš elektronski naslov).

Neveljavnost katerekoli določbe te izjave, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te izjave kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta izjava pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


Ljubljana, 21. junij, 2018

-->
BMWslo je zasebna spletna stran in ni v povezavi s podjetjem BMW AG.
Obiščite uradno stran BMW Slovenija.
BMW je registrirana blagovna znamka podjetja BMW AG.
BMWslo.com © 2001-2023. Vse pravice pridržane.